TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH LỘC, HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Ông Đoàn Văn Nga - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc

Số điện thoại: 02373769.414

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa